λήψη.pngpomens_logo_new_12_2020.png

Αίτηση για προσφορά ασφάλισης οχήματος 
Είδος Οχήματος
Βασικά Στοιχεία Οχήματος
Επιθυμητή Διάρκεια Ασφάλισης
Επιλογή Πακέτου
Στα προγράμμαατά μας προσφέρονται από βασικές μέχρι ειδικές καλύψεις, οι οποίες συνθέτουν 4 ασφαλιστικά πακέτα.Συμπληρωματικές Καλύψεις
Συμπληρωματικά, μπορείτε να προσθέσετε όποιες από τις παρακάτω καλύψεις επιθυμείτε:
Σημαντικές Διευκρινήσεις και Προϋποθέσεις

*σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης ασφάλισης είναι απαραίτητο να αποσταλούν:
-άδεια κυκλοφορίας
-δίπλωμα ιδιοκτήτη & δίπλωμα οδηγού σε περίπτωση άλλου ατόμου
-βεβαίωση Μέλους Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ
**σε περίπτωση ασφάλισης οχήματος συζύγου / τέκνου συμπληρωματικά των παραπάνω εγγράφων είναι απαραίτητο να αποσταλούν:
-εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας σε κοινή διεύθυνση κατοικίας με μέλος Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ και άδειας κυκλοφορίας οχήματος (για σύζυγο)
-ληξιαρχική πράξη γάμου (για σύζυγο)
-άδεια κυκλοφορίας με κοινό επίθετο και διεύθυνση κατοικίας με μέλος Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ (για τέκνα) max (μέχρι 3 τέκνα)

Σημαντικές Ενημερώσεις

-Δείτε εδώ τους όρους ασφάλισης
-Δείτε εδώ οδηγίες για το τρόπο πληρωμής του συμβολαίου

1.  Έχω ενημερωθεί αναλυτικά και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την MEGA BROKERS, τους συνεργάτες της και τις συνεργαζόενες ασφαλιστικές εταιρείες, προς το σκοπό έρευνας και η σύναψης ή μη ασφαλιστικής σύμβασης και δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί σαφώς για τα δικαιώματα μου.

2.  Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση για προσφορές ασφαλιστικών προϊόντων και προωθητικές ενέργειες

Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης MEGA BROKERS T: +30 211 180 19 57

jomdirectory

Η πλατφόρμα προνομίων Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών προσφορών προς τα μέλη μας καθώς και στις οικογένειές τους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην Ομοσπονδία να επιδιώκει τις καλύτερες πανελλαδικές συνεργασίες ώστε να είναι πάντα αρωγός όλων εκείνων που ανήκουν στην οικογένεια της ΠΟΜΕΝΣ.

 

Γίνεται μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, ώστε να απολαμβάνετε τα προνόμια που εξασφαλίζουν η Ομοσπονδία και οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις για τους εν ενεργεία συναδέλφους.

Αίτηση Εγγραφής

Επικοινωνία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ - ΠΟΜΕΝΣ